Notářské služby
a úschovy

Vsaďte na profesionální notářskou kancelář – zajistíme vám veškeré notářské služby. Od založení obchodních společností, přímých zápisů do obchodního rejstříku, převodů nemovitých věcí a notářských úschov až po sepisování zástavních smluv včetně zápisů do rejstříku zástav.

Máme dlouholeté zkušenosti

Jsme rychlí a časově flexibilní

Garantujeme vám pevné ceny

O naší společnosti

O nás

Notářské činnosti se věnujeme již více než 9 let – za tu dobu jsme nasbírali mnoho odborných znalostí a zkušeností. Poradíme vám ve věcech založení obchodních společností a družstev, jejich přeměn, pozůstalostního řízení, převodů nemovitých věcí, právních jednání pro případ smrti, prohlášení o vydědění, úschov peněz a listin, svěřenských fondů, právních jednání osob, které nemohou číst a psát, notářských zápisů s přímou vykonatelností a v dalších věcech, které notář vykonává v souladu se zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Vždy hledáme individuální řešení a klademe důraz především na srozumitelnost a naprostou diskrétnost. Náš notářský úřad najdete v centru města Třebíče.

Neváhejte nám zavolat

Datový zdroj 14 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč
Co je u nás nového

Aktuality

Notářské zápisy se evidují ve Sbírce dokumentů

Od 1. 9. 2021 vstoupila v platnost novela notářského řádu, která zavedla několik podstatných změn. Všechny notářské zápisy, v elektronické i listinné podobě, jsou nyní evidovány ve Sbírce dokumentů, kam můžete zdarma nahlížet. Stačí zadat pořadové číslo sbírky a datum sepsání notářského zápisu. Dostupné jsou informace jako datum sepsání notářského zápisu, jméno příslušného notáře či údaje o účastnících.

Naše služby

Notářská činnost

icon1 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Obchodní společnosti
Založení a přeměny společností
Valné hromady a rozhodnutí jediných společníků a akcionářů

Vyhotovujeme veřejné listiny s vysokou důkazní silou, poskytujeme právní rady a jsme schopni vás zastoupit v zákonem stanovených případech v jednání s orgány veřejné moci, soudy, fyzickými a právnickými osobami.

icon2 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Smlouvy o
převodech nemovitých věcí

icon1 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Smlouvy a jiné jednostranné právní úkony

icon1 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Notářské zápisy s přímou vykonatelností

icon6 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Řízení o pozůstalosti

icon4 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Ověřování a osvědčování

icon8 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Družstva
Společenství vlastníků jednotek

icon5 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Notářské úschovy peněz a listin

icon7 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Svěřenské
fondy

9 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Prohlášení o vydědění
Povolání správce pozůstalosti

icon4 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Smlouvy o manželském majetkovém režimu uzavřené mezi manžely i mezi snoubenci

icon2 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Předběžná prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti

icon9 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

Využijte našich profesionálních notářských služeb. Zavolejte nám.

icon3 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Zástavní smlouvy
Rejstřík zástav

icon8 | Notářský úřad JUDr. Tomáš Strnad | Notář služby a úschovy - Třebíč

Výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání

Jak to u nás chodí

Průběh spolupráce

Obraťte se
na nás

Oslovte nás s vaším problémem – prostřednictvím formuláře, e-mailu či telefonicky.

Navrhneme nejlepší postup

Najdeme pro vás nejvhodnější řešení a podrobně vás se zvoleným postupem seznámíme.

Dotáhneme úkon do konce

Ať už půjde o řízení o pozůstalosti či notářský zápis, vždy vám nabídneme kvalitní výsledek.

Obecné informace

Proč využít notářských služeb?

Notářské zápisy mají vysokou důkazní sílu

Oproti soukromým listinám se notářem vyhotovené veřejné listiny mohou pyšnit vysokou důkazní silou.

Profesionalita a nezávislost

Notář je odborník, u nějž je garantována nezávislost. Díky zákonem požadované délce právní praxe, než se stane notářem, se při využití notářských služeb můžete spolehnout na erudici notáře, ale také na jeho zkušenosti, diskrétnost a individuální řešení pro každého klienta.